הצטרפו לקהילת המטפסים ואנשי העבודה בגובה של אבן-גיר