תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון שימוש באתר וביצוע קניות בחנות האינטרנט של מותג אבן גיר, מבית חברת מגן אופטיק בע"מ.

 1. תקנון שימוש באתר וביצוע קניות בחנות האינטרנט של חברת מגן-אופטיק בע"מ

  1. מבוא
   • גולשים יקרים, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון לפני ביצוע כל רכישה באתרנו.
   • מנקודה זו והלאה ומטעמי נוחות בלבד התקנון מנוסח בלשון זכר-יחיד אך פונה בצורה שוויונית אל כל המינים.
   • חלק מאתר האינטרנט שלנו משמש כפלטפורמה מאובטחת לרכישה באינטרנט (להלן ומעתה: "החנות") של ציוד בטיחות ושירותי בטיחות (להלן ומעתה: "מוצרים") אשר מספקת חברת מגן-אופטיק בע"מ (להלן ומעתה: "החברה").
   • הוראות התקנון שלהן חלות על כל גלישה ו/או רכישה שיעשו באתר ו/או בחנות.
   • שימו לב כי תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה הבלעדית לעדכן, לשנות או לבטל סעיפים שונים. אי לכך אנא הקפידו להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל גלישה באתר או רכישה בחנות.
   • גלישה באתר ו/או רכישה בחנות מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי כל הוראות התקנון שלהלן כלשונן וללא יוצא-מן-הכלל.
   
  1. הזכות לבצע הזמנת מוצרים בחנות
   • הזמנת מוצרים בחנות מיועדת לאנשים פרטיים בלבד או לקבוצות קטנות של אנשים שהינם משתמשי הקצה במוצרים (להלן ומעתה: "לקוחות").
   • הזמנת מוצרים בחנות אינה מיועדת לסיטונאים או מפיצי משנה ואלו מתבקשים לפנות אלינו ישירות לקבלת הצעות מסחריות במייל: safety@maop.co.il.
   • הדרישות המקדימות מלקוח פרטי המבקש לבצע הזמנה באתר:
    • תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
    • בעלות על כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי שתקף ביום הרכישה ושהונפק על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בישראל.
    • בעלות על כתובת תא-דואר אלקטרוני בתוקף שניתן לנהל דרכו תקשורת.
    • קיימת אפשרות ליצור קשר טלפוני עם הלקוח במספר טלפון קבוע וידוע מראש.
    • קיימת כתובת פיזית בתחומי מדינת ישראל שבה הלקוח יכול לקבל דבר דואר.
    • הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל ובהתאם לחוק בישראל.

   

  1. שיטת ביצוע הרכישה
   • החנות האינטרנטית בנויה מדפי מכירה כאשר בכל דף-מכירה מוצג מוצר (להלן ומעתה: "דף-מוצר").
   • בדף המוצר מפורטים שם המוצר או השירות המוצע, פרטים טכניים, מחיר המוצר, מחיר המשלוח והמחיר הכולל דמי משלוח ומע"מ.
   • למען הסר ספק, המחיר שמוצג בדף-המוצר הוא מחיר קבוע וידוע מראש. אין מדובר במכרז, התמחרות או כל שיטה אחרת של תמחור דינמי.
   • יחד עם האמור לעיל, החברה פועלת להפנות גולשים אל החנות באמצעות חברות פרסום ושיווק באינטרנט (צד-שלישי) אשר פרסומיהם עשויים להראות לעיתים מחירים אחרים מאשר אלו המפורסמים בחנות. החברה עושה מאמצים רבים כדי לוודא שלא יתקיימו פערים בין הפרסומים השונים. במידה ונתגלה פער בין הפרסומים השונים לבין החנות, המחיר הקובע לרכישה הוא מחיר המוצרים כפי שהם מפורסמים בחנות.
   • הנתונים המפורסמים בדף-המוצר הם בכפוף להגדרות היצרן לרבות שם, סוג, צבע, גודל, נפח, יחידה, תקנים וכל נתונים טכניים אחרים הם בהתאם לפרסום מטעם היצרן. בכל מקרה של אי-התאמה בין מפרט המוצרים כפי שהוא בפועל או בספרות הטכנית המצורפת למוצרים לבין המתואר בחנות, המפרט בפועל יהיה המפרט הקובע.
   • לקוח אשר מעוניין לרכוש בחנות יעשה זאת על-ידי מילוי כל הפרטים המתבקשים בדף המכירה וזאת בצורה מלאה, נכונה, מדויקת ובתום לב. רק מילוי כל הפרטים הללו ושליחתם אל החנות באמצעות ממשק האינטרנט וקבלת משוב מידי לביצוע השליחה יחשב מעתה ולהלן כ-"הזמנה".
   • רק הזמנה שנשלחה במלואה והתקבלה בצורה תקינה בחנות ואושרה על-ידי החנות תקבל אישור הזמנה. אישור ההזמנה ישלח אל הלקוח בהודעת דוא"ל עם פרטי הזמנתו.
   • החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי שלא לקבל כל הזמנה שהיא מכל לקוח כלשהו. החברה תודיע על כך בהודעת דוא"ל חוזר לכתובת שסיפק הלקוח בהזמנתו אך אינה מחויבת לפרט את הסיבה בגינה לא המשיך הטיפול בהזמנה.
   • החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה גם אם אושרה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או קיים חשש שנעשתה הזמנה שלא בתום לב.
   • במידה ולא התקבל אישור לסליקה באמצעות חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה יקבל הלקוח הודעה מתאימה מהחנות ו/או חברת האשראי אל כתובת הדוא"ל שפרט בהזמנתו וזאת תוך 96 שעות מביצועה והזמנתו תחשב כמבוטלת.
   • הזמנה שאושרה בחנות ואשר החל הטיפול באספקתה ותיגבה תמורתה תחשב מעתה ולהלן כ-"רכישה".
   
  1. מלאי ואספקה
   • המוצרים המוצעים בחנות הם בהתאם למלאי זמין הקיים במחסני החברה.
   • למען הסר ספק, החברה מספקת את המוצרים ללקוחותיה באמצעות צד-שלישי דוגמת דואר-ישראל או חברת משלוחים פרטית (מעתה ולהלן: "שילוח").
   • " זמן האספקה" מעתה ולהלן משמעותו משך הזמן שמצוין בדף-המוצר ואשר מתאר את כמות הימים המשוערת הנדרשת לביצוע כל הפעולות מרגע קליטת ההזמנה בחנות ועד להגעה הפיזית של המוצר לכתובת הדואר שמסר הלקוח בהזמנתו באמצעות שילוח.
   • בהמשך לאמור לעיל, יתכן לעיתים חוסר זמני או קבוע במוצר כלשהו אשר מופיע בחנות ולכן זמני האספקה בפועל עשויים להיות ארוכים מהמצוין בדף-המוצר. החברה עושה מאמצים גדולים כדי לציין את זמן האספקה העדכניים בדף-המוצר ולספקו בזמן הקצר ביותר האפשרי ללקוח.
   • בחישוב ובמדידת זמן האספקה יש לקחת בחשבון עיכובים נוספים כגון ימי העבודה, סופי-שבוע, חגים ומועדים, ימי חופשה ושבתון וכן עיכובים אחרים שעשויים לנבוע מצד השילוח.
   • במידה ויתגלה עיכוב משמעותי צפוי בזמן האספקה מעבר למצוין בדף-המוצר תודיע החברה ללקוח לגבי העיכוב ויתכן גם שתציע ללקוח מוצר שווה ערך אחר במקומו של המוצר שהוזמן (להלן ומעתה: "מוצר חלופי") ואשר יכול להיות מסופק בזמן קצר יותר.
   • במידה והוצע ללקוח מוצר חלופי ע"י החברה, אין בזאת כל התחייבות מצד החברה לשמור את המחיר של המוצר המקורי עבור המוצר החליפי והלקוח יתייחס להצעה זו המלצה בלבד.
   • לקוח המבקש איסוף עצמי במחסן החברה:
    • יגיע על חשבונו ובאחריותו הבלעדית אל המחסן אשר ברחוב נוח-מוזס 6 בראשון-לציון וזאת אך ורק בתיאום טלפוני מראש למספר 03-9617602. לקוח שיגיע ללא תיאום טלפוני מראש עשוי להמתין זמן רב עד שיקבל שירות.
    • הלקוח יחויב במלוא סכום הזמנתו כולל מע"מ אך ללא כל עלות משלוח.
    • לא ניתן לשריין מוצר לאיסוף עצמי ללא תשלום מלא ומראש.
   • החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה או מסיבות הקשורות בשילוח.
   • אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י באמצעות חברת-שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט באישור ההזמנה מטעם החנות.
   • בכל מקרה של אספקת המוצרים באחריות הלקוח לוודא מול החנות כי ניתן לשלוח את החבילה לאותו אזור ו/או מען מבוקש המצוין בהזמנה.
   • באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
   • ימי אספקת המוצרים הם ימי העבודה א'-ה' בלבד ולא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, מועד, שבתון או חופשה.
   • בעת אספקת ההזמנה יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.

   

  1. ביטול רכישה מצד הלקוח
   • לקוח שהוצע לו מוצר חלופי ואשר אינו עונה לדרישותיו השונות של הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה וזאת בהתאם למפורט בהוראות 'חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981' על תיקוניו השונים (להלן ומעתה: "החוק").
   • הודעה על ביטול ההזמנה היא באחריות הלקוח ובאמצעות דוא"ל לכתובת shop@maop.co.il וגם באמצעות מענה אנושי בטלפון לנציג החנות במספר 03-9617602 אשר זמין בימי העבודה א'-ה' בשעות 09:00-16:00.
   • בהמשך לבקשת ביטול הזמנה מצד הלקוח יימסר ללקוח מהחנות מסמך המפרט את פרטי הרכישה כנדרש בחוק (להלן ומעתה: "טופס גילוי") וזאת באמצעות דוא"ל. באחריות הלקוח למלא את כל פרטי הטופס ולהחזירו תוך 24 שעות לכתובת הדוא"ל המפורטת לעיל.
   • רק לאחר קבלת אישור בדוא"ל מהחנות בדבר קבלת ביטול ההזמנה תיחשב ההזמנה כמבוטלת.
   • בעת ביטול רכישת מכר מרחוק שלא עקב פגם, תהיה החברה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
   • במקרה שהתגלה פגם במוצר יודיע הלקוח לחברה על הפגם שהתגלה, תבוצע הערכה טכנית ובמידת הצורך יתואם המועד לתיקון, איסוף או החלפה של המוצר הפגום וזאת לפי שיקול דעתה של החברה.
   • הזכות לביטול רכישה לא תחול על מוצרים פסידים כאלו שאחרי שימוש ראשון ויחידי או פתיחת האריזה שלהם לא ניתנים להעברה לאדם אחר בדגש על מסכות ומסננים להגנת נשימה.
   • הזכות לביטול רכישת מכר מרחוק לא תחול כאשר הלקוח יבחר להגיע ולבצע הזמנה ורכישה פיזית במחסן החברה גם אם ראה לראשונה את המוצר בחנות האינטרנט. ביטול רכישה כזו תהיה בהתאם למדיניות המפורסמת בעסק הפיזי.
   
  1. אחריות הלקוח
   • לעשות שימוש סביר, הוגן ובתום לב באתר ובחנות ולא להזיק להם.
   • לפעול בתום לב בביצוע הזמנה ולספק פרטים אמתיים, מהימנים, מלאים וכנדרש על מנת לבצע רכישה בכרטיס אשראי באמצעות האינטרנט.
   • מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה גם בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
   • באחריות הלקוח להשתמש במוצרים שנרכשו לייעודם המקורי בלבד, שימוש סביר ולפי הוראות היצרן.
   • באחריות הלקוח לתחזק ולטפל תקופתית במוצרים שנרכשו וזאת בהתאם להוראות היצרן. החברה אינה מספקת כל שירותי תחזוקה.
   
  1. אחריות החברה
   • החברה לא תהיה אחראית לתקלות סליקה או בחיוב באמצעות כרטיס האשראי ולא תהיה אחראית לעיכובים באספקה שינבעו מתקלות אלו.
   • החברה לא תהיה אחראית על טעויות או שגיאות שעשה הלקוח בהזמנת מוצרים הנובעים משגיאות הקלדה או הזנת נתונים.
   • החברה לא תהיה אחראית על חוסר הבנה או ידע מצדו של הלקוח בהבנת ייעוד המוצר, אופן השימוש בו או בהזמנת מוצר במידה לא נכונה (Size).
   • למען הסר ספק, כל התמונות המוצגות באתר ובדפי המכירה הן להמחשה בלבד כאשר ייתכנו הבדלים בין מראה המוצרים בפועל לבין התמונות המוצגות באתר.
   • האחריות שתספק החברה למוצרים בחנות היא בהתאם לאחריות המקורית שמספק היצרן ותוקפה הוא כפי המפורט בחשבונית.
   • לא תהיה החברה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה מכל שימוש כזה או אחר במוצרים שנרכשו בחנות.
   • לא תהיה החברה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לכל צד שלישי, כתוצאה מביצוע רכישה באינטרנט לרבות גניבת נתוני כרטיס-האשראי, גניבת זהות ו/או כל נזק אחר.
   • אין החברה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול על הלקוח בלבד ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
   • ניתן לקבל ייעוץ מקצועי, בגבולות הסביר, לבחירת הציוד בפניה לטלפון 03-96176902 בימי העבודה א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: shop@maop.co.il.

   

  1. מדיניות הגנת פרטיות ואבטחת מידע
   • הפרטיות שלך חשובה לחברה ובהתאם לכך מסופק המידע שלהלן.
   • פרטי כרטיס האשראי המוקלדים על ידי הלקוח בביצוע ההזמנה לא נאספים בחנות ולא נשמרים בידי החברה.
   • המידע שנאסף על-ידי החברה הוא פרטי ההזמנה עצמה דהיינו: סוג מוצר, כמות מוזמנת ופרטי הלקוח.
   • החברה עושה שימוש במידע שנאסף אך ורק לשם הצלבת פרטים עם חברת האשראי לקבלת אישור הרכישה וביצוע שילוח לכתובת שבהזמנה.
   • המידע שנאסף על-ידי החברה אינו מועבר לכל גורם צד-שלישי אחר ולכל מטרה שהיא. יתרה על כך, מעת לעת החברה משמידה את המידע שנאסף במידה והוא אינו משרת יותר את המטרה שלשמה נאסף.
   • החברה עשויה לעשות שימוש במידע 'לא-מזהה', כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים וזאת כדי לשפר את האתר והחנות ולעדכן את ההתנהלות המסחרית.
   • החברה מחויבת לאבטחת מידע ונוקטת באמצעים הסבירים והמקובלים כדי למנוע כניסה של גורמים לא מורשים לשרתי האתר והחנות וכדי להגן על הגולשים והלקוחות. באחריות הגולש לדווח על כל תקלה או בעיה כלשהי בנושא האתר או החנות לדוא"ל: shop@maop.co.il.

   

  1. קניין רוחני
   • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, תרשימים, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב הם קניינה של החנות/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים.
   • אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של החברה.
   • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מגן אופטיק בע"מ, אלא אם מגן אופטיק התיר זאת במפורש בכתב ומראש.
   • הגולש / לקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot", "Page-Scrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
   • מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

   

  1. שירות לקוחות

  לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר והפעילות בחנות, ניתן לפנות אל מגן אופטיק בע"מ:

  טלפון: 03-9617602 בימי העבודה א'-ה' בין השעות 09:00-16:00  
  פקס:  03-9617594

  דוא"ל: shop@maop.co.il

   

  1. ברירת דין ובוררות
   • הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (מגן אופטיק בע"מ והלקוח)
   • בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
   • היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

אישורי תקן ארגוניים ובינלאומיים

אנו באבן גיר ומגן אופטיק מחוייבים למקצועיות, אמינות ושקיפות.

 • אנו פועלים לפי תו האיכות הבינלאומי ISO 9001:2018
 • החברה שלנו היא מפיצה מורשת במפעלי הבטיחות והביטחון הרגישים בארץ כמו משרד הביטחון ותעשייה אווירית
 • המוצרים אותם אנו מייבאים עומדים בתקנים מחמירים ובינלאומיים בהתאם ליצרן ולמוצר
 • למוצרים הנדרשים אנו מבצעים גם בדיקות במכון התקנים הישראלי כדי לקבל תו תקן ישראלי (ת"י). 
maop iso 9001-2008